Capela da Virxe do Xurés

Este edificio é un dos poucos representantes do románico tardío na zona. O edificio data do século XIV e foi modificado ao longo de toda a primeira metade do século XVIII, especialmente a fachada, a cal é de estilo barroco. A súa planta é rectangular. Nela son celebradas dúas romaxes.

Galería de imaxes

Get social

 

Logotipo InterregLogotipo Portas Gerés-XurésLogotipo Deputación Ourense

O PROXECTO GERÊS-XURÉS DINÁMICO ESTÁ COFINANCIADO AO 75% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) A TRAVÉS DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

Search