Castelo da Vila-Ponte Ganceiros

Este lugar serviu no pasado como localización do castelo dende o que se exercía o poder señorial da zona. Hoxe apenas quedan restos pero aínda se pode apreciar o estilo típico dos castelos de rocha. Pénsase que a súa orixe dataría no século XII e que tería desaparecido coas revoltas Irmandiñas.

Galería de imaxes

Get social

 

Logotipo InterregLogotipo Portas Gerés-XurésLogotipo Deputación Ourense

O PROXECTO GERÊS-XURÉS DINÁMICO ESTÁ COFINANCIADO AO 75% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) A TRAVÉS DO PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

Search