News

1 post

Información sobre á posta en marcha do proxecto GERÊS – XURÉS DINÁMICO: Dinamización conxunta da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês – Xurés (RBTGX)

O Proxecto GERÊS – XURÉS DINÁMICO está cofinanciado  ao 75% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento  Ficha resume do proxecto: Custo total elixible do proxecto: 1.971.901,57 €. Porcentaxe financiado polo FEDER: 75% (1.478.926,17 €) Área de cooperación: Galicia – Norte de Portugal. Eixe prioritario: crecemento sostible a través dunha cooperación transfronteiriza pola prevención de riscos […]