Rede de Portas do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés

A Rede de Portas do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés está constituída por 6 centros de interpretación que dan a benvida ao visitante e ofrecen información sobre diferentes aspectos do Parque: natureza, xeoloxía, historia, etnografía..

Nesta páxina web atopará información sobre os centros que constitúen as Portas, a súa situación no mapa, horarios, actividades, así como outras informacións de interese sobre o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés e a súa contorna (rutas, noticias e eventos, etc).

O proxecto Gerês-Xurés Dinámico é un proxecto cofinaciado ao 75% polo Programa INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Esta web foi financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) a través do POCTEP.

As opinións vertidas son de exclusiva responsabilidade do autor que as emite.